Ook in Etten Leur een ROHO Leer - en Testcentrum

ROHO is actief in heel Nederland. Wij bieden 1 op 1 maatwerk begeleiding voor jong en oud. Op verzoek van organisaties, waarmee wij samenwerken zijn wij in 2009 in Groningen gestart met onze eerste ROHO Leer en Testcentrum. Daarna in 2011 hebben wij ons tweede centrum in gebruik genomen en wel in Etten Leur, de plaats waar ROHO in 2003 gestart is.

Een uniek en succesvol concept:
ROHO biedt in de leer- en testcentra unieke begeleiding aan jongeren die vastlopen in het onderwijs. In ons didactisch concept passen we elementen van social learning toe, waarbij we binnen ons concept, huiswerkbegeleiding, bijles en coaching, als één geheel zien en aan onze leerlingen aanbieden. Bij veel huiswerkinstituten is het of huiswerkbegeleiding of bijles. Coaching van de leerling wordt vaak niet geboden. Wij beschouwen de problemen van de leerling als onderling samenhangend. Bijna altijd bestaat een probleem uit de drie gebieden: werkgedrag (huiswerkbegeleiding-coaching) en achterstanden (bijles) en persoonlijk gedrag (coaching). Door deze drie probleemgebieden integraal aan te pakken, met aandacht voor persoonlijke begeleiding gericht op gedragsverandering, komen onze leerlingen verder. Vaak na één - tot anderhalf jaar kunnen we de leerlingen loslaten. Ze vervolgen dan hun loopbaan op eigen kracht, gesterkt door hetgeen ze bij ROHO hebben geleerd.
Naast ons unieke begeleidingsconcept beschikt ROHO ook over een eigen centrum voor psychologische onderzoek (IQ, competenties, interesses, motivatie).

Deskundig:
ROHO werkt met een deskundige staf. Deze staf bewaakt de kwaliteit, begeleidt de studiecoaches, voert de onderzoeken uit en maakt adviesrapporten voor ouders en scholen. De studiecoaches zijn bijna altijd, zorgvuldig geselecteerde, studenten. Wij vinden het belangrijk dat degene die de jongere begeleidt, dichtbij deze jongeren staat. Wij noemen dat leeftijdsnabij coachen. Juist de 'klik' tussen coach en leerling is erg belangrijk.

Digtaal Leerling Volgsysteem:
Wat wij doen is geheel door school en de ouders te volgen via ons digitaal volgsysteem. Als ouder en begeleider op school, krijgt u inlogcodes waarmee u alle vorderingen kunt zien die in het leercentrum gemaakt worden.

Ook individuele begeleiding aan huis:
Op deze website kunt u lezen wat de individuele begeleiding aan huis inhoud. Als een leerling meer individuele begeleiding nodig heeft dan wat aan hem/haar in ons centrum geboden kan worden. dan hoeft u bij ROHO niet te stoppen. Wij begeleiden ook aan huis.

Aanmelden:
Het ROHO Leer- en testcentrum is dagelijks geopend van 14,45 tot 18.0oh De administratie is bereikbaar van 10.00 tot 18.00h

Heeft u interesse, schroom dan niet en bel ons (076 5016767) of kom gewoon even langs.  Ons centrum in Etten Leur is gevestigd aan de Wilhelminalaan 14. (dat is achter nummer 20)

 

ROHO is als kwaliteitsorganistie lid van de LVSI.  Meer over de LVSI: http://www.lvsi.nl